___Advertisement___

 

test

Spice Up Your Blog

Friday, October 24, 2014

අයවැය සාරාංශයක්

ඒක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජයේ 10වැනි අයවැය ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද (24දා) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය. මෙවර අයවැය සහන අයවැයක් ලෙසින් හඳුන්වාදිය හැකිය. අයැවයෙන් රජයේ සේවයන්ට, පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට ඇතුළු බොහෝමයකට සහන අත්විය. සුපුරුදු පරිදි මෙවර අයවැයෙන් වැඩිම මුදලක් රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට වෙන්කර තිබේ. එම මුදල රුපියල් බිලියන 285කි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට වෙන්කර තිබෙන මුදල රුපියල් බිලියන 47කි .
වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයට රුපියල් බිලියන 200ක මුදලක් වෙන්කර ඇති අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 139කි. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට රුපියල් බිලයන 113ක මුදලක් වෙන් කර තිබේ. 2020 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගලික ආදායම ඩොලර් 7500 දක්වා වර්ධන කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ලබන රටක් බවට පත්කිරීම සන්ධාන රජයේ අවධානය
යොමුව තිබේ. අයවැයෙන් උපයනවිට ගෙවන බද්ද උපරිම 16ක් දක්වා සීමා කළ අතර එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT) 11% දක්වා අඩුකළේය. එසේම කැසිනෝ මධ්‍යස්ථාන සඳහා ඇතුළු විමේදි ඩොලර් 100ක අගයක් නියම කළේය. දේශිය කිරිපිටි කිලේ එකක පැකට්ටුවක මිල් රුපියල් 100කින් අඩුකරන ලදී. එසේම යෝගට් එකක මිලද රුපියල් තුනකින් අඩු කළේය. කෙසේවෙතත් දේශීය දියර කිරි ලීටරයක මිල රුපියල් 60කින් වැඩි කළේය. නිවාස ජල පාරිභෝජනය මුල් එක්ක 25 සඳහා 10%කින් අඩුකළේය. වී කිලෝවක් සඳහා අවම සහතික මිල රුපියල් රුපියල් 34 සිට 40 දක්ව ඉහළ දැම්මේය. ඒ අනුව සහල් මිල ඉහළ යාමේ අවධානමක් පවතී. කෙසේ වෙතත් රුපියල් 350ට පොහොර මිටියක් ලබාදීමේ වැඩසටහන ඒ ආකාරයෙන්ම ඉදිරියට ක්‍රිියාත්මක වෙනු ඇත. වකුගඩු රෝගයෙන් පෙළෙන්නන් වෙනුවෙන් රුපයිල් 3000ක මාසික දිමනාවක් නියම කළේය. විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සඳහා ලබාදෙන මහපොළ වාරිකය රුපියල් 1500කින් වැඩිකළ අතර ඒ අනුව එම දීමනාව රුපියල් 4000ක් දක්වා වැඩිවෙනු ඇත. ශිෂ්‍යත්ව සමතුන් වෙනු‍ෙවෙන් ලබාදෙන දීමනාව රුපියල් 500 සිට රුපියල් 1500 දක්වා වැඩිකළේය. පරිපාලන සේවයේ 1වන පංතියේ වසර 20ක් සේවා කාලය සම්පූර්ණ කර ඇති සෙවයන් සඳහා රුපියල් 15000ක වෘත්තීය දීමනාවන් ලබා දිමට අපේක්ෂා කරයි. පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන් සඳහා අවම වැටුප රුපියල් 10000ක් කරන ලෙස ජනපතිවරයා යෝජනා කළ අතර රුපියල් 500ක වැටුප් වැඩිකිරීමක්ද ඔවුන් වෙනුවෙන් ඉල්ලා සිටියේය. සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සඳහා සේව්‍ය දායකය 12% සිට 14% දක්වා වැඩිකරන ලෙසද ජනපතිවරයා යෝජනා කළේය. වාහන ආනයනයේදී පැවැති විවිධ බදු වෙනුවට විශේෂ විධිවිදාන බද්දක් හඳුන්වාදුන්නේය. ඇගළුම් සේවකයන් සඳහා, ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන් සඳහා හා විදෙස් රැකියාවන් සඳහා නිරතවූවන් විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හදුන්වා දීමට නියමිතය. සුළු හා මධ්‍යපරිමාන කර්මාන්ත කරුවන්ගේ විදුලි ගාස්තුව 25%කින්ද අනෙකුත් කර්මාන්ත කරුවනගේ විදුලි ගාස්තු 15%කින්ද අඩුවෙනු ඇත. 80 ජූලි වර්ජනයෙන් සේවය අහිමිවූ කම්කරුවන් සඳහා ලබාදෙන දීමනාව රුපියල් 5000 සිට රුපියල් 6000 දක්වා වැඩිකළේය. පෙර පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා රුපියල් 2500ක දීමනාවක් ලබාදුන්නේය. ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් සඳහා රුපියල් 5000ක දිමනාවක් යෝජනා කළේය. ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි දීමනාව රුපියල් 1000සිට 2000 දක්වා වැඩිකළේය. යුද්ධය වෙනුවෙන් රණවිරුවන් ලබාදුන් මව්පියන් සඳහා ලබාදෙන දිමනාව රුපියල් 750 සිට රුපියල් 1000 දක්වා වැඩිකළේය. එය පොලිස් සේවය සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරිමටත් අපේක්ෂිතය. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ට, වෛද්‍යවරුන්ට හා අධිකරණ සේවකයන් සඳහා ලබාදෙන විශේෂ දීමනාව වැඩිකිරීමටද යෝජනා කළේය. විශේෂ හැකියා පවතින් අය සඳහා රුපියල් 3000ක දීමනායක් යොජනා කළේය. ගුරුසහායකින් සඳහා රුපයල් 9500ක දීමනාවක් යෝජනා කළ අතර සමෘද්ධි දීමනාවද වැඩිකළේය. ඒ අනුව සමාජියක් 4ක් හා ඊට වැඩි පවුලකට මාසිකව රුපියල් 3000ක දිමනාවක්ද, සාමාජියක් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත පවුලකට රුපියල් 2000ක දීමනාවක්ද, සාමාජිකයන් තිදෙනෙකුට අඩු පවුලකට රුපියල් 1000ක දීමනාවක්ද යෝජනා කළේය. 2020 වසරේදී ජාතික විශ්වවිද්‍යා සඳහා බඳවා ගන්නා උපාධි අපේක්ෂකයින් ප්‍රමාණය 100000ක් කිරීමට රජය අදහස් කරයි. එසේම 2020දී ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලයන 20ක අපනයන ආදායමක් අපේක්ෂා කරයි.
 

Add This Transparent Notification Bar To Your Blog Transparent Notification Bar

X